Dotace EU umožní firmám využít fotovoltaiku

Od poloviny června mohou malé, střední i velké podniky podávat žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu fotovoltaických systémů. Evropská unie se tímto způsobem snaží dosáhnout svého cíle v podobě ekologického a trvale udržitelného průmyslu. Jak vysokou dotaci může váš podnik získat?

V České republice má fotovoltaika pohnutou historii. Vlivem příliš štědrých dotací došlo k výstavbě solárních parků, které dodnes zabírají krajinu. Evropská unie se rozhodla postupovat jiným směrem a podporovat zejména takové solární systémy, které mohou firmy i domácnosti instalovat na již stávající budovy či jinak nevyužité pozemky. Aktuálně vypsané výzvy umožňují získat dotace EU pro podnikatele.

Dotace EU pokryjí až 80% nákladů

Dotace na výstavbu fotovoltaických systémů i systémů s akumulací energie mohou získat malé, střední i velké společnosti. Jako u jiných typů dotací pro firmy i zde platí, že se zvětšující se strukturou klesá míra podpory. Malé podniky mohou získat dotaci až do výše 80 % způsobilých výdajů, střední do výše 70 % a velké do 60 %. Peníze lze získat na dlouhodobý hmotný majetek i nehmotný majetek potřebný k provozování hmotného majetku.

Z podpory jsou vyjmuta turistická a volnočasová zařízení, aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů, stejně jako rodinné a bytové domy. Důvodem je skutečnost, že tito příjemci mají či měli své vlastní dotační titulky. Omezení platí i na počet žádosti na jednoho žadatele, lokaci a rovněž na výši výdajů – nesmí být vyšší než 30 tisíc Kč na úsporu 1 GJ.

O získání dotace EU rozhoduje kvalitní projekt

Předpokladem pro úspěšné získání dotace EU je kvalitně zpracovaný projekt, který zohlední veškerá pravidla a požadavky. Specialisté z MIDA Consulting vám pomohou takový projekt zpracovat a rádi vám poskytnou veškeré potřebné informace.